• gosen
NEWS & ACTIVITY
ข้อสังเกตลูกขนไก่ RSL
ข้อสังเกตลูกขนไก่ RSL
 
ข้อสังเกต ลูกขนไก่ RSL ของแท้ และนำเข้าอย่างถูกต้อง
- จะมีแถบสีทองยาวตลอดที่ข้างหลอด
- ด้านบน มีแถบสำหรับดึงออกแบบพิเศษ
- สติ๊กเกอร์วงกลมฮาโลแกรมสะท้อนแสงระบุ The Parrotsports Ltd. Partnership พร้อมโลโก้ RSL